చెల్లి మీద కామం 2

By | September 4, 2020

Hi friend nanu rackiy manam epudhu part 2 ki vachesam
enka storry loki vasthe a roju ala chelli tho sulla kottinchukuni dani fase meda karchesa.
తర్వాత రోజు అమ్మా నాన్నా ఊరు వెళ్లారు మళ్లీ నాకు ఛాన్స్ దొరికింది అనుకున్నాను .
చెల్లెలు : అన్నయ్యా నిన్ను చేసింది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఈ రోజు ఇంకా బాగా చేసుకుందాం
నేను :చెల్లి ఈ రోజు నీ చిన్న పుకు సిరినేని ఓ పెంచేస్తారు రా బంగారం ఈ రోజు నీ అన్నయ్య sulla రుచి చూస్తూ గానీ
చెల్లి : ఎందుకు కన్నయ్య లేప్ చేస్తున్న తొందరగా రా
నెను : చిరుని నిన్ను నేను దిగేటప్పుడు అన్నయ్య అన్నయ్య అన్నయ్యా అని నాకు ఇంకా కసి వరికి గట్టిగా దొంగతా
chelli : ok anniya
nenu : ఎలా వచ్చి నా వల్లొ కూర్చో చెల్లి
ఇప్పుడు చెల్లి వచ్చిన వాళ్లు కొచ్చింది నాకు మొదట లేవడం మొదలు అయ్యింది నేను నెమ్మదిగా నా చెల్లి చేతుల కిందనుంచి లేలేత సార్లు పట్టుకున్నాను.
chelli : అప్పుడు చెల్లి అన్నయ్యా నెమ్మదిగా నొక్కు బాగుంది అన్నయ్యా
nenu : అప్పుడు చెల్లి నీ కాళ్లు కొంచెం దూరంగా జరుపు మీ పుకు చూస్తాను అని పూకు మిద చేఐ వెంటనే చెల్లి అన్నయ్య ఏదో ఒకటి చేయరా
nanu : చెల్లిని పుకు మె ఇంకా వెంట్రుకలు రాలేదేమిటి అని అడిగాను
చెల్లి : అన్నయ్య వెంట్రుకలు వచ్చి నీ కోసమే తీసేసాను
nenu : చెల్లి 😘😘😘 lip kiss lu pattanu
చెల్లిని పడుకోబెట్టాను రెండు కాళ్లు విడదీశాను అప్పుడు అందమైన పుకు నాకు దర్శనమిచ్చింది
అంటే నేను ఆగాలెకా చెల్లి పుకు నాక్తున్నాను
chelli : నాకు అన్నయ్య బాగా నాకు అన్నయ్య నాకు ఇంకా బాగా నాకు అంటుంది నాకు మూడు పెరిగిపోయి పుకు ల్లో వేలు పెట్టాను చెల్లి ఇప్పుడు అన్నయ్య మత్తుగా అరుస్తుంది నేను చెల్లి చెల్లి అంటూ ఇంకా మూడు పెంచేశా ఇంకా బాడీ మొత్తం నాకు తున్నాను
ఇంక నా వల్ల కాదు అన్నయ్య డెంగు నన్ను ఎత్తుకుని మరీ దింగ్రా అటుంది
నేను కూడా చెల్లిని చూసి ఆగలేక నా sulla ni పుకు లొ పెట్టాను
అప్పుడు చెల్లి అన్నయ్య నొప్పి అన్నయ్య నొప్పి అంటూ ఏడుస్తోంది
నేను పర్లేదు చెల్లి బాగుంటుంది అంత సేపు ఆగు అన్నాను
కొంత సేపటికి చెల్లికి సుఖం అలవాటు అయ్యింది
అప్పుడు చెల్లి శాతంతో అన్నయ్య అన్నయ్య అన్నయ్య ఆరుస్తూ నా సుల్ని లోపలికి దింపుతుంది
నేను చెల్లి పుకుని ఆ అరుపులు వింటూ దిగుతున్నాను
ఒక్కసారిగా నా చెల్లి ముఖం చూశాను దాన్ని ఆనందం చూసి నాకు కారిపోయేలా అయ్యింది
చెల్లి మాకు కారిపోయే లేని మంది బయట కార్చిన లోపల ఖర్చును అని అడిగాను
అన్నగా మొదటి సారిగా లోపలి ఖర్చు బయట వద్దు
నేను సరే అని చెల్లిని ఇంకా గట్టిగా దెబ్బ మొదలుపెట్టాను
chelli : అన్నయ్య అన్నయ్యా అన్నయ్యా అన్నయ్య అన్నయ్యా అన్నయిన కార్చే అంటుంది
నెను: చెల్లి చెల్లి హా హా చెల్లి చెల్లి హా హా హా హమ్ హు చెల్లి చెల్లి అంటూ నా చెల్లి పుకు లొ నా రసాన్ని కార్ చేశాను.
chelli siz chepaladhu kada
hite : 5 feet
white : 40
color : whit
sollu siz : 24
nadhum six 26
gudalu : 28

 1,778 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *