మరదలి మీద కామం

By | September 7, 2020

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాకీ
నేను మీకు ఈ రోజు చెప్పబోయేది నా మరదలి కదా
ఇప్పుడు నా age 20 నా మరదలి age 18
నా సిల్లీ సైజ్ ఏడు అంగుళాలు నా మరదలి కొలతలు
22 24 26 మా ఇద్దరి మధ్య సెక్స్ జరిగి నాలుగు సంవత్సరాలయింది ఇంకా కథలోకి వెళ్దాం రండి
నా మరదలి పేరు కుమారి మీరు ఆలోచించుకోండి ఇది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను జరిగే ఎన్ని రోజులైందో మీరు పైనున్న దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి .
మేము కొంచెం డబ్బు ఉన్న వాళ్లం మా మరదలు వాళ్ళు కొంచెం లేనివాళ్లు ప్రతి సంవత్సరం పండగకు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్లు వాళ్లు నా మరదలు చాలా అందంగా ఉంటుంది తెల్లగా చాలా అందంగా ఉంటుంది అది నా ఎదురుగుండా తిరిగేటప్పుడు నాకు పెద్దగా ఏమీ అనిపించలేదు మొదట్లో కానీ తర్వాత అది చిన్న చిన్న స్కర్ట్లు వేసుకుని తిరుగుతుంటే నా ముందు దాని మోకాళ్ల కింద భాగం చూస్తుంటే తెల్లని ఆ పిక్కలు చూస్తుంటే నాకు మతి పోయేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంతకు ముందు మీరు ఎవరిదైనా ఆ ప్లేస్ చూసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి నాకు కూడా అలాగే మధ్య పోయి దీని పిక్కలు తొడలు ఎలాగైనా సరే నా నాలుకతో నాకి దీని పూకు కూడా బాగా నాకి దేంగాలి పించింది ఆ పండగకి వచ్చి వెళ్లిపోయిన తరువాత నుంచి దాని మీదైనా కోరికలన్నీ ఉండిపోయాయి కానీ ఏం చేస్తాం కుదరలేదు కానీ దాని పిక్కలు తొడలు గద్దలు ఊహించుకుని రోజూ సల్ల కొట్టుకునే వాడిని నేను అలా కొన్ని రోజులకి ఎండాకాలం సెలవలు వచ్చాయి ప్రతి సంవత్సరం నాని నా మరదలు మా ఇంటికి వచ్చింది అప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయ్యాను దీన్ని ఈ సెలవుల్లో ఏదో రకంగా దంగా అని .
బాగా ఎండాక ను వలన మా రూం లో ఏసి పోయింది అప్పుడు నేను నా మరదలు మాత్రం మేడపైకెక్కి పడుకోవడం అలవాటైంది మాకు మా ఇంట్లో వాళ్లు కూడా పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కాదు మేము ఎలా తిరిగినా సరదాగా ఆడుకుంటున్నా అనుకునేవాళ్లు కానీ నేను ఆ ఆటల్లోనే నా మరదలి చిన్నచిన్న సుల్ని నా చేతుల్తో ముట్టుకునే వాడిని నడుం మీద పెట్టుకునేవాడిని గుద్దుల మీద నొక్కి వాడిని అలా ఒక పది రోజులు దాన్ని టచ్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాను రాత్రి పన్నెండు గంటలకి అందరూ నిద్రపోయిన తర్వాత నా మరదలు కూడా మత్తుగా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు చేతులు వేసి ఆనందించిన సల్లని కొట్టుకునే వాడిని ప్రతిరోజూ నా మరదలి ముఖం చూస్తూ నా వీర్యాన్ని కారు చేసుకునేవాడిని అలా ఒక పది పదిహేను రోజులు జరిగిన తరువాత ఇంకా ఆలస్యం చేయకూడదని అనిపించింది నాకు ఒకరోజు రాత్రి కావాలని రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇద్దరం మంచి నిద్రలో ఉండగా దాన్ని లేపాను లేపి నేను పడుకున్నాను కొంత సేపటికి తనకు మళ్లీ నిద్ర రాక టిటు చూస్తుండగా నేను అది చూస్తుందని చూస్తూ నా సుల్లని బయటకు తీసి కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాను అప్పుడు అది నా వైపు చూసి బావా ఏం చేస్తున్నా నువ్వు అని అడిగింది నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా దాచుకుని పడుకున్నాను నా సుల్ల అప్పుడు నా మరదలు బావ బావ అని పిలిచి నన్ను లేపుతుంది నేను ఏ ఏమైంది అని అడిగాను బావా నువ్వు ఏదో చేస్తున్నావు నేను చూశానని ఆగిపోయావు ఎందుకు అని అడిగింది నాకు కొంచెం సిగ్గు నువ్వు చూడకు అన్నారుసరే బాబా కాని నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో చెప్పు నాకు ప్లీజ్ అనడిగింది చెప్తాను సరిత నేను ఎవరికీ చెప్పకూడదు అని చెప్పాను సరే బావా నేను ఎవరికీ చెప్పను చెప్పు నాకు అని అడిగింది నేను అప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది నిద్ర బాగా పడుతుంది అని చెప్పాను మరి నేనేం చేస్తే నాకు నిద్రపడుతుంది భావనకు నిద్రా సరిగా రావడం లేదు అని అడిగింది అప్పుడు నేను చెప్పాను నువ్వు నేను భార్యాభర్తల్లా చేసుకుంటే ఇద్దరికీ సుఖంగా నిద్ర పడుతుందని బావా ఇది తప్పేమో ఎలా చేయకూడదు కదా అని అన్నది నీకు సుఖం కావాలంటే నేను చెప్పినట్టు విను లేకపోతే నీ ఇష్టం అటు తిరిగి పడుకో అన్నాను నేను సరే బావా నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను కానీ ఈ విషయం మా అమ్మ నాన్నకి కానీ మీ అమ్మా నాన్నకి గానీ తెలిస్తే బాగోదు అన్నది మనమిద్దరం మేమే అండ పైన ఉన్నాము నీకు నాకు తప్పించి వారికి తెలియదు కదా ఎవరం చెప్పము కదా అన్నాను అప్పుడు తను సరే బావా అన్నది సరి అయితేనే బట్టలు విప్పి అన్నాన్నేను బర్మాను ప్రతిభావం నేను చేయలేని పని అన్నది అప్పుడు నేను సరే నేనే వ్యక్తి తన వండు అని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మొత్తం బట్టలు మొత్తం ఇప్పిస్తున్నా మరదలివ నా బట్టలు కూడా మొత్తం విప్పేశాను నా మరదలి చిన్నచిన్న సల్లుల్ని నా నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ చీకుతూ అలా నొక్కుతూ ఉన్నాను నేను అలా చేస్తుంటే నా మరదలూ బావా బావా ఏదో అయిపోతుంది భావనకు బాబా ఇంకా బాగా చీకూ అంటుంది అప్పుడు మొత్తం దాన్ని పడుకోబెట్టి ఒళ్లంతా నా నాలుకతో లాగుతున్నారు దాన్ని మోకాళ్ల కింద పిక్కలు కనుగుడ్లు సెల్లులు నడుము బొడ్డు అన్నీ నాకు తున్నాను బావ ఇంకా నేను ఆగలేను భావ పదుగురి చలిబాగా నాకు వళ్ళంతా కాలిపోతుంది భావానికి చేయి బావా అంటుంది అప్పుడు నేను పెళ్ళికి జరిగిందని పోగు నా రెండు వేళ్లతో విడదీసి బాగా నాకు తున్నాను అప్పుడు అది భావా భావా భావా భావా భావా భావా అంటూ అలా అరుస్తూనే ఉంది అప్పుడు దాన్ని నోరు మూయించడానికి నేను పైకి లేచి దాన్ని గుండెల మీద కూర్చుని నా సల్లని దాన్ని నోట్లో పెట్టాను చి బావ ముందు వద్దు అంటుంది తర్వాత అది లాలీ పాప్ లాగా బాగా చీకటం మొదలుపెట్టింది భాగాన్ని నోట్లో పెట్టి దొంగ సాగాను అప్పుడు దానికి నోట్లోంచి మాట రాక నోరంతా సుర్ల నిండిపోయింది అప్పుడు బయటికి తీసి కిందకి జరిగి దాన్ని రెండు కాళ్లు బాగా విడదీసి గూగుల్లోకి ఒక్కసారిగా నా సలి తోసాను అప్పుడది ఒక్కసారిగా బాబా అని గట్టిగా అరిచింది నేను నా చెయ్యండి పెట్టినా సల్లని ంకా గట్టిగా లోపలికి తహొశాను కొంతసేపు ఏడ్చింది తరువాత దానికి కూడా ఆనందం మొదలయ్యింది బావా ఇంకా లోపలికి పెట్టాలా బాబా ఇంకా లోపలికి పెట్టు అంటుంది ఇంకా నేను కూడా దాని మాటలు విని ఇంకా లోపలికి గట్టిగా తోసి ఇలాగే తోసి ఇలాగే బాగా దిగుతున్నాను అది అప్పటికే ఆ చేసుకుంది కారిపోయింది దానికి మొత్తం నేను ఇంకా కసిగా దాన్ని ఆపడం మొదలుపెట్టి బాగంగా గట్టిగా ఒక పది నిమిషాలు danganu అలా బాగా డెంగీ కుమారి కుమారి కుమారి అంటూ నేను నా మరదలు భావా భావా భావా అంటూ ఇద్దరం మళ్ళీ కార్చే కున్నాం తర్వాత కొంత సేపైన తర్వాత దాన్ని సెల్లులు నోట్లో పెట్టుకుని ఎలా చెక్కుతూ నిద్రపోయిన
ఈ కథ చదివి మీరు కూడా బాగా ఖర్చు కుంటారని కోరుకుంటూ మీ రాకీ ………

 722 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *